Zwykłe i techniczne

Tłumaczenia zwykłe

To takie, które nie mają charakteru prawnego, nie są przeznaczone do użytku urzędowego, itp. Tłumaczenia zwykłe obejmują wszelkiego rodzaju teksty, dokumenty, które przeznaczone są tylko i wyłącznie do użytku własnego. Ten rodzaj tłumaczeń nie wymaga poświadczenia dokonanego przez Tłumacza w formie pieczęci. Czego zatem mogą dotyczyć? Tłumaczeniami zwykłymi będą teksty literackie, instrukcje obsługi, tłumaczenia stron internetowych, korespondencji handlowej, maili, listów itp. Przykłady można by mnożyć. To, że są to tzw. przekłady zwykłe, nie oznacza wcale, że są gorsze merytorycznie! Co do strony technicznej, to jedna strona rozliczeniowa wynosi 1800 znaków, wliczając pojedyncze spacje.Tak naprawdę tłumaczenia zwykłe są niezwykle potrzebną grupą tłumaczeń, bowiem to właśnie one wykonywane są najczęściej.

Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia obejmują wiele dziedzin, branż specjalistycznych, naukowych itp. Odrębną gałąź stanowią tłumaczenia techniczne, wymagające od Tłumacza wyjątkowej wiedzy a więc nie należące do najłatwiejszych. Tłumaczenia techniczne to przede wszystkim tłumaczenia instrukcji obsługi różnych maszyn, urządzeń, to tłumaczenia materiałów instruktażowych i instrukcji serwisowych. Tego typu tłumaczenia obejmują także opisy różnorodnych maszyn, nie tylko sposób ich działania ale także metody ich konserwacji i użytkowania. Stąd ważna jest wiedza techniczna Tłumacza w danej dziedzinie, by mógł on sprawnie wykonywać przekłady tekstów technicznych. Tłumaczenia techniczne dotyczą branży wojskowej, informatycznej, motoryzacyjnej oraz telekomunikacyjnej. Wiele biur oferuje przekład tekstów technicznych wraz z wykresami, rysunkami, tabelami danych w zależności od Państwa potrzeb.

Źródło: o-tlumaczach.info