Tłumaczenia

Tłumaczenie lub inaczej przekład to wyrażenie w języku docelowym treści tekstu (w tym również wypowiedzi ustnej) wyprodukowanego w języku źródłowym. Słowo “tłumaczenie” można rozumieć zarówno jako proces przekładu jak i wynik tego procesu, czyli przetłumaczony na inny język tekst. W drugim znaczeniu, tłumaczenie jest rozumiane jako wtórne wobec tekstu oryginalnego. W języku polskim słowo “przekład” ma stosunkowo wąski zakres znaczeniowy i używa się go zwykle mówiąc o sztuce przekładu lub artystycznym przekładzie tekstów literackich, np. dramatów Szekspira czy Biblii, natomiast słowo “tłumaczenie” jest bardziej ogólne i może dotyczyć zarówno tłumaczenia ustnego jak i pisemnego wszelkiego rodzaju tekstów, zarówno literackich, specjalistycznych, jak i użytkowych.

Tłumaczenia coraz bardziej stają się niezbędną częścią naszej codziennej komunikacji. Bez względu na to, czy są to tłumaczenia pisemne, czy też tłumaczenia ustne, jedno jest pewne, ich istnienie często ratuje kontakty międzynarodowe. Celem tłumaczenia jest przekazanie wiadomości napisanej w języku źródłowym na język docelowy. Robiąc tłumaczenia należy brać pod uwagę zarówno różnice gramatyczne obu języków, kontekst, a także idiomy. Te wszystkie czynniki są niezbędne w dokonywaniu tłumaczenia. Najpowszechniejszym stwierdzeniem, jest takie, że należy robić tłumaczenia na język, który znany jest nam najlepiej.

Źródło: wikipedia / o-tlumaczach.info