Przysięgłe i poświadczone

Tłumaczenia przysięgłe

Są takim rodzajem tłumaczeń, które wymagają przestrzegania kilku zasad. Przede wszystkim tłumaczenia przysięgłe mają w repertorium Tłumacza przysięgłego oddzielny numer. Cechą, która charakteryzuje tłumaczenia przysięgłe, jest to, iż tłumaczenia przysięgłe obejmują 25 wierszy, a w każdym wierszu 45 znaków. Każda rozpoczęta strona, bez względu na to, ile wierszy będzie zawierać (może to być tylko jeden wiersz) traktowana jest całościowo. Tłumaczenia przysięgłe obejmują najczęściej dokumenty takie jak akty prawne (urodzenia, ślubów), dokumenty ukończenia szkół i tym podobne. Jak sama nazwa wskazuje, tłumaczenia przysięgłe są specjalnością Tłumaczy przysięgłych, którzy dla potrzeb organów państwowych wykonują również tłumaczenia ustne.

Tłumaczenia poświadczone

Są odmianą tłumaczeń pisemnych, odmianą bardziej zaawansowaną. W tym przypadku, tłumaczeniom podlegają wszystkie szczegóły zawarte w oryginale, których pod żadnym względem nie można pominąć. Każdy tłumaczony element jest bardzo ważny, łącznie z pieczęciami, dopiskami, odnośnikami. Tak więc tłumaczenia poświadczone to akty urodzenia, zgonu, zaświadczenia o niekaralności, akty ślubu, pełnomocnictwa, umowy a także świadectwa szkolne. Każda przetłumaczona strona wymaga poświadczenia pieczęcią, wraz z podpisem Tłumacza przysięgłego. Co do dokumentów źródłowych tłumaczeń poświadczonych, to są nimi oryginały dokumentów. Z kolei, jeśli Klient nie dostarczy Tłumaczowi oryginału ale kopię, musi być to wyraźnie zaznaczone w opisie, jaki zawarty jest w tłumaczeniu poświadczonym. Tłumaczenia poświadczone należą do tłumaczeń, które wymagają staranności wykonania, dlatego też zajmują się nimi wysoce wyspecjalizowani Tłumacze. Tłumaczeń poświadczonych potrzebujemy, jadąc np. do pracy za granicę.

Źródło: o-tlumaczach.info