Pisemne i ustne

Tłumaczenia pisemne

Ten rodzaj tłumaczeń ma bardzo szerokie zastosowanie. Tłumaczeń wymagają różnego rodzaju umowy, artykuły, strony www, a także instrukcje i inne teksty. Tłumaczenia pisemne wykonywane są z dużą dokładnością, bowiem chodzi o to, aby w sposób najwierniejszy przetłumaczyć treść, zachowując jej wierny sens przekazu. Tłumaczeniami pisemnymi zajmują się Tłumacze specjalizujący się w określonej branży, może być to jedna lub dwie branże, gdyż nie ma osoby, która zna się na wszystkim. Droga tłumaczenia pisemnego jest następująca: na początku tekst trafia do wyselekcjonowanego Tłumacza. Kolejny krok to korekta językowa i edytorska wykonywana przez lingwistę, w celu wyeliminowania pomyłek jak i błędów. W przypadku, gdy teksty mają iść do publikacji, muszą trafić także do redaktora, aby mógł on dostosować styl wypowiedzi do jej przeznaczenia.

Tłumaczenia Ustne

Tłumaczenia ustne wykonywane są przez specjalizujących się w danej dziedzinie Tłumaczy. Tłumaczenia ustne możemy podzielić na różne rodzaje. Myśląc o tłumaczeniach ustnych mamy do czynienia z tłumaczeniami symultanicznymi, szeptanymi i konsekutywnymi. Każdy z tych rodzajów tłumaczeń ustnych polega na czymś innym. I tak, tłumaczenia ustne szeptane przekazywane są na bieżąco przez Tłumacza, który dane tłumaczenie wyszeptuje konkretnej osobie lub małej grupie. Sama nazwa tłumaczeń szeptanych przywodzi na myśl coś prywatnego. Tłumaczenia ustne symultaniczne, w pewnym rodzaju przypominają te szeptane. Różnica jednak polega na tym, że Tłumacz zamknięty jest w kabinie dźwiękoszczelnej i przekazuje na bieżąco tłumaczenie mówcy, który w danej chwili je wygłasza. Z kolei konsekutywne tłumaczenia ustne polegają na tym, że mówca po paru zdaniach przerywa swoją wypowiedź, aby Tłumacz mógł ją przetłumaczyć.

Źródło: o-tlumaczach.info