Indywidualne podejście

Dokumenty, z którymi spotykamy się na co dzień charakteryzują się różną treścią, skalą trudności, terminem wykonania, językiem w którym je sporządzono lub językiem na jaki mają zostać przełożone. Z tego względu preferujemy indywidualną wycenę tłumaczeń. Po zapoznaniu się z dokumentami jesteśmy w stanie, w krótkim czasie określić cenę tłumaczenia i datę odbioru lub wysyłki przedmiotu zlecenia.

  • Za stronę tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego) przyjmuje się 25 wierszy po 45 znaków (1125 znaków – łącznie ze spacjami).
  • Stronicę rozpoczętą liczy się za całą stronę.
  • Koszt przesyłki zwrotnej zostanie doliczony do ceny zamówienia.
  • Przy nietypowych zamówieniach warunki wykonania zlecenia oraz ceny podlegają negocjacji.
  • Dokonanie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 
Dokumenty standardowe

Jest to grupa dokumentów, które często wydawane są w polskich urzędach, instytucjach, szkołach itp. Zaliczamy do nich akty urodzenia (pełny i skrócony), akty ślubu (pełny i skrócony), akty zgonu, zaświadczenia o niekaralności, świadectwa maturalne (stare i nowe), zaświadczenia ukończenia kursów zawodowych (nie wszystkie) czy też dokumenty samochodowe. Do dokumentów standardowych możemy zaliczyć część dokumentów wydanych w języku obcym. W tym jednak przypadku określenie czy jest to dokument standardowy czy nie decyduje Tłumacz.

Wycena

Jeśli chcą Państwo otrzymać bezpłatną wycenę tłumaczenia, prosimy o opisanie jakich dokumentów dotyczyłoby to tłumaczenie lub też o przesłanie tekstu na naszą pocztę elektroniczną przy pomocy formularza wyceny. Prosimy o określenie terminu, na który zlecenie miałoby zostać wykonane, a także o podanie danych kontaktowych. Otrzymanie wyceny nie zobowiązuje Państwa do podpisania umowy, nie jest też równoznaczne z przyjęciem przez nas zlecenia.

Tłumaczenia ustne

Śluby, podpisywanie aktów notarialnych lub umów z kontrahentami, rozprawy sądowe, spotkania biznesowe, konferencje itp. często wymagają obecności tłumacza. Staramy się sprostać wszelkim wymaganiom dlatego też tłumaczymy nie tylko w Lubinie (stawka normalna) ale również poza jego granicami (stawka normalna – minimum 2 godziny + kwota za dojazd).