Oferta

Tłumaczymy wszelkiego rodzaju dokumenty, między innymi:

 • urzędowe:
  • akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, świadectwa pracy, zaświadczenia, referencje, świadectwa szkolne, dyplomy, licencje, zezwolenia;
 • z zakresu prawa, ekonomii i marketingu:
  • odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego, pełnomocnictwa, umowy, korespondencję handlową, rachunki zysków i strat, zestawienia bilansowe;
 • a także z dziedziny
  • bankowości, ubezpieczeń, medycyny i farmacji,
  • dokumenty techniczne,
  • instrukcje,
  • teksty religijne,
  • inne tłumaczenia zgodnie z potrzebami Klienta.

Na Państwa zlecenie wykonamy tłumaczenia rozmów telefonicznych, ślubów lub rozpraw sądowych, będziemy obecni przy podpisywaniu aktów notarialnych.*

*prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia terminu z Tłumaczem.